มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิตของคนเมือง ให้คุณเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่า พร้อมแสดงความแตกต่างอย่างไม่เหมือนใคร ในเส้นทางที่ดีกว่า ประหยัดกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเเท้จริง

Road by road, mile upon mile, day after day. Our mission is to build innovative and benchmark setting electric vehicles that are designed around the urban lifestyles of our riders. Everyday practicality and high performance that is built upon smart green technology.