FAQs

เปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ดีกว่า ต่างจากมอเตอร์ไซค์นํ้ามันอย่างไร

เปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กับมอเตอร์ไซค์นํ้ามัน ดีกว่า ต่างกันอย่างไร ? นอกเหนือจากการเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือความประหยัดกว่าในด้านของการเติมพลังงาน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แตกต่างกับมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปอย่างไรบ้าง SWAG EV มีตารางเปรียบเทียบเบื้องต้น จากข้อมูลโดยประมาณมาให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบกันค่ะ

เปรียบเทียบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์นํ้ามัน

ตาราง เปรียบเทียบระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
และรถจักรยานยนต์น้ำมัน

เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SWAG EVรถจักรยานยนต์น้ำมันทั่วไป
ความเร็วสูงสุด60-65 กม./ชม.มากกว่า 100 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด60-80 กม.120-140 กม.
ระยะเวลาในการชาร์จ
หรือ เติมนํ้ามัน
ประมาณ 3.5 ชม.
(แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน)
2-3 นาที

ค่าใช้จ่ายพลังงาน
(โดยประมาณ)
*ต่อ 100 กมใ

8-10 บาท50-100 บาท
ค่าใช้จ่าย/ระยะทาง
(โดยประมาณ)
0.08-0.1 บาท/กม.0.5-1 บาท/กม.
ค่าบำรุงรักษาน้อย
(ไม่มีชิ้นส่วนความร้อน,เครื่องยนต์)
มาก

การปล่อยมลพิษ

(คาร์บอนไดออกไซด์/กม.)

10 กรัม/กม.
*0 กรัม/กม. หากชาร์จด้วยพลังงานสะอาด(เช่น. โซลาร์เซล)
50 กรัม/กม.
มลพิษทางเสียงน้อยมากสูง
ค่าใช้จ่ายต่อปี
(โดยประมาณ)
*เมื่อใช้งาน 50 กม./วัน
1,825 บาท 
(ประหยัดกว่า 7,300 บาท)
9,125 บาท

 

*จากข้อมูลการ เปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ข้างต้น เป็นเพียงการคำนวนโดยประมาณการอย่างคร่าวๆ จากการทดสอบโดยผู้ผลิต และการเปรียบเทียบในกลุ่มรถจักรยนต์ทั่วไปตามรุ่นที่ใกล้เคียง ภายใต้การใช้งานเฉลี่ยที่ 50 กิโลเมตร ต่อวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่าย และการปล่อยมลภาวะโดยประมาณ ทั้งนี้ ตัวเลขอาจมีการคาดเคลื่อนจากพฤติกรรมการขับขี่แต่ละบุคคล รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อตัวเลขด้านประสิทธภาพ

อย่างไรก็ตาม SWAG EV คาดหวังที่จะเห็นคนไทยหันมาให้ความสำคัญต่อภาวะสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากหลายๆประเทศ ได้เริ่มตื่นตัว และปรับตัวหันมาใช้พลังงานทางเลือกหรือรถนํ้ามันกันมากมายแล้ว ในปัจจุบัน ประเทศไทยเราเองก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของการจดทะเบียนรถไฟฟ้าในประเทศกับกรมขนส่งทางบก ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในปีที่ผ่านๆมา

SWAG EV ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความเปลี่ยนแปลง สู่อนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกัน

 

ตาราง เปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และมอเตอร์ไซค์นํ้ามัน

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด กับ SWAG EV มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก

สั่งซื้อ หรือ ลงทะเบียนทดลองขับได้แล้ววันนี้ และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่: เฟสบุ๊คเพจ Facebook.com/swagev และ Instagram @swag.ev หรือโทร: 02-125-2097