News

Energy Innovation Bootcamp 2020

Energy Innovation Bootcamp 2020 organized by SPU, SWAG EV and Nexus

เกี่ยวกับ Energy Innovation Bootcamp 2020

ค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด

Energy Innovation Bootcamp 2020 ‘ค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด’ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม New Energy Nexus Thailand องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยและนานาชาติ และ SWAG EV ก็ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการ ในการตัดสินการประกวดนวัตกรรมธุรกิจพลังงานสะอาดครั้งนี้

สำหรับงาน Energy Innovation Bootcamp, จัดขึ้นทั้งหมดเป็นเวลา 2 วันที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน อัดเเน่นไปด้วยเนื้อหาและการบรรยายจากองกรค์ด้านพลังงานและนวัตกรรม ทั้งในประเทศ และระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก UNDP ประเทศไทย, GIZ และวิทยากรจากกลุ่มธุรกิจชั้นนำ

Asst. Prof. Dr. Wirat Lertpaithoopan, (Vice President (SPU) and Dean of the School of Interdisciplinary Technology and Innovation)

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

โดยโครงการนี้ จัดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาระดมความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย พร้อมชิงเงินรางวัล ภายใต้ 10 ธีมหลักของงาน นั่นคือ
1. การเก็บพลังงาน (Clean Energy & storage)
2. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)
4. ระบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management)
5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลุกค้า (Customer Experience)
6. การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility)
7. นวัตกรรมรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model Innovation)
8. การปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล (IoT & Digitization)
9. การเข้าถึงแหล่งพลังงาน (Energy Access)
10. ระบบโครงข่ายเก็บข้อมูล (Blockchain)

นักเรียนและนักศึกษาร่วมค่าย energy innovation bootcamp 2020

ในครั้งนี้ มีนักเรียนและนักศึกษามากกว่า 130 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งจากระดับมหาวิทยาลัย และ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการผลักดัน และสนับสนุน พร้อมสะท้อนให้เห็นความสนใจต่อพลังงานสะอาด และสิ่งเเวดล้อมของคนยุคใหม่

สำหรับรูปแบบการจัดการแข่งขัน นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นทีม ระดมความคิดและไอเดีย เพื่อพัฒนาแผนโครงการและธุรกิจภายใต้โจทย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยมีที่ปรึกษาจากหน่วยธุรกิจคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อทำแผนธุรกิจนำเสนอต่อคณะกรรมการในช่วงสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมลํ้า และปัญหาของผู้คนในการสังเคราะห์ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ พร้อมยังได้เปิดโลกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับใช้แก้ปัญหาที่มี อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ แบบปฏิบัติจริง ผ่านการชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์จริงอีกด้วย

ในฐานะของหน่วยงานภาคเอกชน SWAG มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตพลังงานสะอาดของประเทศไทยต่อเยาวชนคนยุคใหม่ ผ่านการร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาและทางสังคม เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสในการแบ่งปัน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจในการดำเนินธุรกิจของเรา ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนวัตกรรม มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และพลังงานทดแทนสู่ประเทศไทย หรือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมชื่อวิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” และพระราชทานความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีวิทยาเขตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น. โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำสร้างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th

เกี่ยวกับ New Energy Nexus

New Energy Nexus เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดด้วยเงินทุน โครงการ Accelerator และเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก องค์กรนี้เริ่มก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายองค์กรมาที่ประเทศจีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาตะวันออก โดยตั้งแต่ปี 2004 New Energy Nexus ได้ใช้เงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ ลงทุนในองค์กรด้านพลังงานสะอาดกว่า 100 แห่ง และเปิดตัวโครงการและกองทุนสนับสนุน Startup ชั้นนำในด้านพลังงาน
New Energy Nexus ต้องการให้โลกได้ใช้พลังงานสะอาด 100% ให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนี้ New Energy Nexus Thailand ได้จัดทำโครงการ กิจกรรม ค่าย และการฝึกอบรมทักษะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจพลังงานสะอาดในระยะเริ่มต้น โดยช่วยเหลือการปรับแผนธุรกิจ การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและเพิ่มโอกาสในการลงทุน ในโครงการ New Energy Nexus Incubation and Acceleration

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม https://www.newenergynexus.com/region/thailand/

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด กับ SWAG EV มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก

สั่งซื้อ หรือ ลงทะเบียนทดลองขับได้แล้ววันนี้ และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่: เฟสบุ๊คเพจ Facebook.com/swagev และ Instagram @swag.ev หรือโทร: 02-125-2097