News

Swag x Grab Green Wheels Soft opening

งานเปิดตัวโครงการ Soft opening ของโครงการ Grab Green Wheels x SWAG โครงการการร่วมมือระหว่าง SWAG EV และ แกร็บ ประเทศไทย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563, ที่อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรี, ซึ่งเป็นศูนย์อบรมและรับสมัครคนขับแกร็บ

ในงาน คุณ เจนสัน เชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แซว็ก อีวี และคุณ เมธิณี อนวัชกุล ผู้อํานวยการธุรกิจแกร็บไบค์และศูนย์อบรมสาขาย่อย แกร็บ ประเทศไทย ได้เรียนเชิญคนขับแกร็บที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ และได้สัมผัสมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SWAG Type-X ที่จะถูกนำมาใช้ตลอดโครงการดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจาก SWAG ได้ให้ข้อมูล พร้อมการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า การปรับตัว และความรู้เบื้องต้นในกาเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รีวิวการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SWAG Type-X

สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า นับเป็นการร่วมมือระหว่างสองบริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นจากประเทศสิงค์โปร SWAG EV และ GRAB ซึ่ง SWAG ถือเป็นเกียนติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการและส่งมอบและผลักดันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานทางเลือก แทนการใช้นํ้ามัน

การเปลี่ยนสู่นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดมลพิษเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมไปถึงค่าเชื้อเพลิงในระยะยาวที่ถูกกว่าอีกด้วย

สำหรับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะถูกจัดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน