News

SWAG ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลักดันการศึกษารูปแบบใหม่

SWAG ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU), หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจและนวัตกรรม และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีประวัติยาวนานแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

SWAG ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในด้านความรวมมือ SWAG EV ในฐานะหน่วยงานธุรกิจ ร่วมสนับสนุนนักศึกษาในส่วนของการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และตัวอย่างการประกอบธุรกิจ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่แก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นภาพจริงที่ชัดเจนผ่านประสบการณ์ตรง โดยในโครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในรูปแบบจำลอง หรือ “Simulation Based Learning” โดยโครงการนี้ จะให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน และเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้ ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ และการบริหาร ตลอดภาคการศึกษา โดยมี SWAG เป็นหนึ่งทางเลือกที่ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ และลงมือทำจริง และใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SWAG เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

Dr. Ratchaneeporn Pookayaporn Pukkamarn President of Sripatum University
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เกี่ยวกับโครงการ

SWAG ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยร่วมกับกลุ่มนักศึกษา จัดทำแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SWAG จัดทำเป็นธุรกิจบริการ เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ศรีปทุม และ ชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกพัฒนา แอปพลิเคชั่น เพื่อใช้งานจริง ในการใช้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถใช้เพื่อเช็ค สถานะ รถว่างให้บริการ รวมไปถึงตรวจสอบแพ็คเกจ และค่าบริการ ในแอปพลิเคชั่นเดียว และในอนาคต แผนธุรกิจของกลุ่มนักศึกษา ยังรวมไปถึงการเปิดเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีทีมงานจากบริษัท SWAG EV ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ, วางแผนการดำเนินงาน, เรียนรู้การตั้งราคา และการวางแผนการตลาด 

Asst. Prof. Dr. Wirat Lertpaithoopan, Vice President of sripatum university on swag bike
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการเรียนรู้ผ่านการทำธุรกิจเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SWAG และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีเป้าหมายในการกระตุ้นการรับรู้ และชี้ให้เห็นถึง นวัตกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า นวัตกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ว่าจะช่วยรถการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และมลภาวะ PM 2.5 ได้อย่างไร

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมชื่อวิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” และพระราชทานความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีวิทยาเขตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น. โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำสร้างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด กับ SWAG EV มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารักษ์โลก

สั่งซื้อ หรือ ลงทะเบียนทดลองขับได้แล้ววันนี้ และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่: เฟสบุ๊คเพจ Facebook.com/swagev และ Instagram @swag.ev หรือโทร: 02-003-9922